Avtale om tilpasning og leie av russebussmed lydmann, samt lyd-, lys- og røykutstyr mellom
REDBUSS AS (Arrangøren) Limobus AB (Busseier) og
Fridtjof Rune Von Weltzien & Telet Ablet (Kunden)

Fredrikstadgutta 2024

2. Leieobjekt
Arrangøren leier ut en komplett utstyrt russebuss med lydmann og forplikter seg til å skape en minneverdig kulturarrangementopplevelse for kunden. Dette innebærer å tilpasse bussen med lyd, lys og annet nødvendig utstyr sammen med tilgang på lydmann.

3. Leien inkluderer
– Komplett russebuss med lydmann som er tilgjengelig under leieforholdet.
– Fri kjørelengde innenfor avtalt område/naturlig kjørelengde

4. Leietaker må selv dekke
– Sjåfør
– Drivstoff
– Rydding av søppel innvendig og vask.

5. Leietid og –strekning
Leieperioden er ———

Leieperioden starter etter avtale og Leietaker er selv ansvarlig for å betale for leien selv om Leietaker ikke tar i bruk bussen som avtalt, så lenge forsinkelsen ikke har blitt forårsaket av Utleieren. Eventuelle forsinkelser fra Utleieren sin side kan bli kompensert med utvidet/flyttet leieperiode frem til 17.mai.2024.

6. Leiesum
Leiesummen avtales på forhånd. Betalingen skal skje via faktura og i overensstemmelse med utleiers krav. Leiesummen er på følgende: 20 000,- NOK

Dato
Beløp
Ved signering (50%)
,-
5 dager før henting av buss
,-

7. Ansvar
Leietaker er selv ansvarlig for skader eller slitasjer eller annet som ikke anses som forringelse forårsaket av normal bruk. Leietaker vil bli etterfakturert for påførte skader samt forsinkelser ved tilbakelevering av bussen. Leietaker skal passe på at mindreårige ikke får tilgang til alkohol eller tilsvarende. Narkotiske stoffer er under ingen omstendighet tillatt i bussen. Overtredelser medfører umiddelbar stans av kjøringen for Leietakers regning. Gjester skal ikke bruke utstyret. Anlegget skal kun benyttes ved bruk av musikktjenesten Spotify (Ingen Soundcloud, Youtube etc).

8. Konsekvenser
Leietaker er selv ansvarlig at alle personer om bord på bussen har beskyttet seg for mulige hørselsskader. Utleier har informert at lydutstyret kan produsere støy opptil 140 dB (Desibel) på maksimal styrke, gi permanente hørselsskader. Det er påbudt med hørselvern/ørepropper i enhver russebuss for å minimere risikoen. Utleier fraskriver seg ansvaret for permanente hørselsskader som leietaker/gjestene påfører seg ved bruk av utstyret.

Leietaker er selv ansvarlig å følge norsk lov under leieperioden. Blir det pålagt pålegg fra myndighetene og bedt om å parkere bussen, vil leieperioden avsluttes umiddelbart og bussen parkeres uten refundering av leiesum.

Ved unnlatelse av innvendig rydding & vask, vil leietaker bli fakturert 5.000,-.

9. Avbestilling / kompensering
Utleier forbeholder seg retten til å avlyse delvis eller hele leieforholdet dersom leieforholdet skaper interne komplikasjoner. Leien vil bli flyttet en alternativ dag som kompensasjon til Leietaker så lenge det er innen 17.mai 2024. Dersom flytting av leieperiode ikke skulle la seg gjøre innen 17.mai.2024 vil det bli tilbakebetalt 20.000,- per dag. Leietaker må selv ordne transport hjem dersom bussen må på verksted/taues. – Ta kontakt med deres reiseforsikring.

10. Leietaker bekrefter herved avtalen og benytter seg av elektronisk signering.
Registreringsnummer
ZDM10D
Merke og modell
12 meter Mercedes

Dato: Sted:

Leietaker

Signert elektronisk med BankID

Redbuss AS

Igor Draskovic

Daglig leder